VU-historici Ab Flipse en Bastiaan Schoolmann doen onderzoek naar Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

VU-historicus Ab Flipse heeft samen met de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) een project gerealiseerd rondom het archief en de geschiedenis van deze vereniging.

Hiervoor is een subsidie van 35.000 euro beschikbaar. Onderzoeker Bastiaan Schoolmann zal het project uitvoeren. Ab Flipse treedt op als projectleider en zal samen met de directeur van het NTvG Lisette Cleyndert het onderzoek begeleiden.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)
Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) verschijnt sinds 1857, met als doel de verspreiding van medische kennis onder Nederlandse artsen. Door de lange geschiedenis en de veelheid aan onderwerpen en thema’s waaraan het tijdschrift aandacht heeft gegeven, is het vandaag een belangrijke bron voor medisch-historisch onderzoek. In het historisch onderzoek is echter nog weinig gebruik gemaakt van het archief van de Vereniging, dat nog niet systematisch geordend en ontsloten is. Door het archief beter toegankelijk te maken, kan meer inzicht worden verkregen in de discussies die ‘achter de schermen’ werden gevoerd, de netwerken waarin de artsen functioneerden, de overwegingen die ten grondslag lagen aan de transformatie van het tijdschrift, en daarmee ook aan de bredere veranderingen in de geneeskunde in de afgelopen anderhalve eeuw.

Inventarisatie en onderzoek
Het doel van dit project is het ontsluiten van het NTvG-archief en -erfgoed voor (medisch) historici, leden van de Vereniging, en andere geïnteresseerden. Het project richt zich enerzijds op het in kaart brengen en ontsluiten van het archief en erfgoed, en anderzijds op het doen van een onderzoek dat zich richt op de transformatie van het tijdschrift. Door inventarisatie en onderzoek te combineren zal een historisch overzicht worden gegeven van de ontwikkeling en de impact van het NTvG, terwijl tevens de waarde van een goed geïnventariseerd en ontsloten archief kan worden aangegeven.

Op de VU is het project ingebed in de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis, van waaruit ook de Mastertrack History: Medical and Health Humanities wordt gegeven.