Publicatie: Brains, buildings, business: de Vrije Universiteit en Zuidas

‘Brains, Buildings, Business: de Vrije Universiteit en Zuidas’ was de titel van een tweedaags congres over de ruimtelijke en inhoudelijke integratie van Vrije Universiteit (VU) en Zuidas, georganiseerd in november 2018. Deze uitgave geeft een impressie van de tijdens het congres besproken thema’s en wil aanzetten tot verder debat.

Rond 1960 was de VU samen met het ziekenhuis de eerste ‘bewoner’ van het gebied, lang voordat er van een ‘Zuidas’ sprake was. Nu, ongeveer zestig jaar later, is de stad naar de universiteit en de campus naar Zuidas toegegroeid. Als stadscampus zullen de VU en het medisch centrum deel gaan uitmaken van het kenniskwartier van de stadswijk Zuidas, waarmee de ruimtelijke integratie van universiteit en business district compleet is. In de loop der jaren is de VU al vele verbindingen aangegaan met organisaties in de omgeving. Het gebied ontwikkelt zich tot een volwaardig innovation district. Deze voortgaande ruimtelijke ontwikkeling roept ook vragen op over de inhoudelijke samenwerking op het gebied van valorisatie, over onafhankelijkheid van de wetenschap en duurzame gebiedsontwikkeling. Al deze thema’s komen in deze bundel aan bod. De uitgave is digitaal beschikbaar via Brains, buildings, business: de Vrije Universiteit en Zuidas.

Gert-jan Burgers, Ab Flipse en Linda van Maaren (red.), Brains, Buildings, Business. De Vrije Universiteit en Zuidas (Amsterdam: CLUE+, 2019) 36 pp. ISBN: 9789090321110

Voor een gedrukt exemplaar neem contact op met a.c.flipse@vu.nl