Floris van Berckel Smit krijgt NWO-financiering voor promotieonderzoek naar universitair bestuur

Floris van Berckel Smit krijgt de toekenning voor zijn promotieonderzoek ‘De opmars van New Public Management in het Nederlandse en Vlaamse universitaire bestuur, 1980-2020’. Dat geeft hem de mogelijkheid de komende vier jaar te werken aan zijn proefschrift.

New Public Management
Van Berckel Smit gaat de opmars van New Public Management (NPM) binnen Nederlandse en Vlaamse universiteiten onderzoeken. NPM is al uitvoerig bestudeerd, maar er bestaan nog veel onduidelijkheden over de feitelijke praxis en concrete uitdagingen die gepaard gingen met de introductie van NPM op Nederlandse en Vlaamse universiteiten vanaf de jaren tachtig. Het ontbreekt aan historisch onderzoek met aandacht voor detail, de concrete bestuurlijke praktijk en de specifieke context. Dit project behelst daarom historisch, vergelijkend onderzoek naar vier universiteiten. Het project beoogt de opmars en impact van NPM op Nederlandse en Vlaamse universiteiten tussen 1980 en 2020 inzichtelijk te maken. Het onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Pál Nyíri (VU), prof. dr. Jeroen Huisman (UGent), dr. Ab Flipse (VU) en dr. Ronald Kroeze (VU).

Promoties in de geesteswetenschappen
Achttien talentvolle aankomende onderzoekers krijgen financiering uit het NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen. Een breed scala aan onderwerpen passeert de revue in de onderzoeken die zij de komende tijd gaan doen: van taalverwerving en documentaires van migranten tot het gebruik van amuletten in het vroege christendom en de geschiedenis van het feminisme in beeldverhalen.
Doel van het programma Promoties in de geesteswetenschappen is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven.

Financiers zijn het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. In totaal is met deze toekenningsronde ruim 3,5 miljoen euro gemoeid. Per gehonoreerd project wordt een matchingsbijdrage van ten minste 20 procent geleverd door de instelling die de aanvraag heeft ingediend.