Date: 25 November 2022
Time: 10:00 - 17:15
Location: Academiegebouw, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

Congres ‘Van luis in de pels tot corporate glossy? Over de geschiedenis van de universitaire pers’

Op dit congres, op 25 november, belichten historici, journalisten, mediawetenschappers en anderen uiteenlopende aspecten van de geschiedenis van de universitaire pers sinds de late negentiende eeuw.

Dit congres gaat over de veranderende rol van verschillende universitaire perdiodieken, waaronder universiteitskranten. Hoe hebben deze bladen, die met name in de jaren zeventig een ‘luis in de pels’ waren, zich ontwikkeld sinds de verzakelijking van de universiteit?

Dit symposium wordt georganiseerd door het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina (en staat in een traditie van eerdere symposia over aspecten van de relatie universiteit-samenleving), in samenwerking met Centrum voor Universiteitsgeschiedenis en Wetenschapsstudies (RUG) en het Stevin Centre for History of Science and Humanities (VU Amsterdam).

Lees verder op de website van Gewina…