Start date: 13 May 2022
End date: 20 May 2022
Time: 17:30 - 19:30
Location: IN-3B44 (Initium (3e verdieping)), Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Privatissimum: Vlaemsche Commissie (13 mei en 20 mei)

In het kader van de OVR-Wisselleerstoel (2020-2021) zal prof.dr. Frederik Dhondt op uitnodiging van prof.dr.mr. Hylkje de Jong een privatissimum organiseren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het privatissimum bestaat uit twee bijeenkomsten. Onderwerp is het verslag van de “Vlaemsche Commissie”, die door minister van Binnenlandse Zaken De Decker in 1856 werd opgericht. Deze commissie (met onder andere Lucien Jottrand, Hendrik Conscience, Ferdinand Snellaert en kanunnik David als leden) boog zich over de mogelijkheid om via de wet (zoals voorzien in de Grondwet) het gebruik der talen in België te regelen, ten gunste van het Nederlands. Het rapport is bijzonder rijk, en geeft de dossiers aan die in een lange tijdsspanne door de taalwetten zullen worden geregeld vanaf 1873 (gerecht, onderwijs, bestuur, leger…), biedt een reflectie over de eigen “nationalité” van België in Europa, en verwijst ook naar de regeling in Savoie-Sardinië, de Donaumonarchie of Zwitserland. Tegelijk laat het ook toe te reflecteren over de sociale consequenties die ook vandaag nog aan de status van taal en taalgebruik verbonden zijn, alsook over de wenselijkheid van een wettelijk of regelgevend kader terzake.

Wilt u deelnemen aan het privatissimum, dan kunt u zich per e-mail opgeven bij prof. dr. mr. Hylkje de Jong (h.de.jong@vu.nl)