Date: 3 October 2016
Time: 00:00 - 00:00
Location: VU, Initium 3B59

Stevin Seminar: De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht in de lange 19e eeuw

Spreker: Prof. mr. C.J.H. Jansen, Radboud Universiteit

Abstract: In de afgelopen jaren is veel gediscussieerd over de methoden van het burgerlijke recht. Centraal in mijn lezing staat de vraag welke methoden de wetenschappelijke beoefenaren van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw (1780-1920) hebben gebruikt. Het antwoord op deze vraag blijkt nauw verbonden te zijn met iemands visie op de verhouding tussen wet en rechter. De wisselwerking tussen rechtsbronnenleer en wetenschappelijke methoden vormen daarom een belangrijke rode draad in deze lezing.