Date: 1 October 2014
Time: 00:00 - 00:00
Location: VU, W&N Building, F612

Stevin Seminar: Hoe kennis van China naar Europa kwam: de rol van jezuïeten en VOC-dienaren, ca. 1680-1795

Lecturer: Frasie Hertroijs
Abstract: Europese geleerden uit de achttiende eeuw waren onder de indruk van de Chinese beschaving, die toen volop in ontwikkeling was. Het verzamelen van kennis over deze beschaving was echter niet zo gemakkelijk. De Chinese keizers lieten alleen kleine groepen Europese missionarissen en handelaren toe in hun rijk, en hielden streng toezicht op wat deze buitenlanders naar Europa stuurden. De Jezuïetenorde en de VOC vormden lange tijd de informatiebron voor Europa. Vervolging en concurrentie in de loop van de achttiende eeuw leidde ertoe dat hun positie veranderde. Niettemin bleven zij bijdragen aan de circulatie van kennis, waarin persoonlijke relaties en betrekkingen met nationale academies van cruciaal belang waren.

Frasie Hertroijs (1980) verdedigde dit voorjaar aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift. Haar onderzoek werd gefinancierd door de Stichting Professor van Winter Fonds en vond onder meer plaats in archieven in Parijs en Rome