Date: 20 April 2016
Time: 00:00 - 00:00
Location: Hoofdgebouw VU, 12 A 37

Stevin Seminar: Johan Wier (1515-1588), medische kennis en tolerantie

Spreker: Hans de Waardt

Abstract: Johan Wier is geboren in Grave. Van 1529 tot 1533/34 was hij een inwonend leerling van Agrippa ab Nettesheim, befaamd en berucht expert op het gebied van de natuurlijke magie. Daarna studeerde hij geneeskunde in Parijs en in 1550 werd hij benoemd tot eerste hofarts van Willem de Rijke, hertog van Kleef enz. In zijn De praestigiis daemonum (De demonische waandenkbeelden) uit 1563 betoogde hij dat het onzin was om mensen te vervolgen wegens hekserij. Vrouwen die vrijwillig bekenden aan toverij te doen waren melancholiek. In 1577 publiceerde hij De ira morbo (Woede als ziekte) waarin hij een therapie presenteerde tegen de oncontroleerbare woede van de godsdienstoorlogen. Wier werd beïnvloed door de natuurlijke magie en het spiritualisme van de 16e eeuw. In zijn publicaties instrumentaliseerde hij zijn academische kennis om de tolerantie te bevorderen. Dit aspect staat centraal in mijn presentatie.

Hans de Waardt is UD bij de Afdeling Geschiedenis van de Vrije Universiteit. Hij organiseert en draagt de succesvolle master track Medische Geschiedenis.Hij publiceert over het geloof in hekserij, toverij, demonische bezetenheid en magie en over humanisme, spiritualisme en religieuze tolerantie in de 16e en de 17e eeuw.