Date: 4 March 2015
Time: 00:00 - 00:00
Location: VU, W&N Building, F612

Stevin Seminar: Kuyper en Warfield over evolutie

Het werk van VU-oprichter Abraham Kuyper beleeft momenteel een ware revival in de Verenigde Staten. Met name door evangelicale theologen wordt Kuypers hulp en autoriteit ingeroepen voor de oplossing van zeer uiteenlopende hedendaagse samenlevingsvragen. De vraag is nu of Kuyper ook zou kunnen helpen bij het overbruggen van de vaak grote kloof tussen geloof en wetenschap, tussen old time religion en academie? Om hier een antwoord op te vinden, herlezen we de rectorale rede over Evolutie die Kuyper op de VU hield in oktober 1899. Dat was één jaar nadat hij te Princeton zijn fameuze Stone-lectures had gehouden, op uitnodiging van zijn gastheer en collega daar: Benjamin B. Warfield. Mijn hypothese is nu dat Kuyper in zijn rede weliswaar op retorisch fraaie en inhoudelijk goed geïnformeerde wijze het evolutiedenken kritiseert, maar op het beslissend punt invloed vertoont van Warfields veel opener benadering van de evolutietheorie. Recent onderzoek van David Livingstone e.a. heeft laten zien dat de reacties van religieuze gemeenschappen op Darwins evolutietheorie sterk gekleurd werden door ‘the particulars of place’. In deze lezing zal dit nagegaan worden met betrekking tot Amsterdam en Princeton – Kuyper en Warfield. 

Gijsbert van den Brink is URC-hoogleraar Theologie en wetenschap aan de Faculteit der Godgeleerdheid.