Date: 10 October 2019
Time: 00:00 - 00:00
Location: UvA, Oost-Indisch Huis, VOC-zaal

Workshop: Hoger Onderwijs Governance in Historisch Perspectief

Workshop Hoger Onderwijs Governance in Historisch Perspectief
Tijdens de workshop worden verschillende governancemodellen in het hoger onderwijs, waaronder benaderingen geïnspireerd door New Public Management, geduid en bediscussieerd.

Historie en bredere context

De workshop behandelt ten eerste een analyse van de historische gang van zaken en bredere context waarbinnen de huidige governance van de (Nederlandse) universiteiten vorm heeft gekregen. Een tweede doel van deze middag is – naast het vergroten van historisch inzicht – te komen tot een kritische evaluatie van verschillende governancemodellen. De verandering van de bestuursstructuur van de Nederlandse universiteiten, die het gevolg was van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) uit 1997 staat centraal gedurende de workshop.

Onbehagen over de MUB

De workshop vindt plaats in het kader van het onderzoeksproject ‘​Onbehagen over de MUB. Invoering en impact van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie aan de Universiteit van Amsterdam, 1997-1998’, dat wordt uitgevoerd door VU-onderzoeker Floris van Berckel Smit en VU-universiteitshistoricus Ab Flipse.

Programma

13.45-14.00 Inloop met koffie en thee

14:00-14:20 Inleiding en presentatie paper ‘Onbehagen over de MUB’ door Floris van Berckel Smit MSc MA en dr. Ab Flipse

14:20-14:40 Reflectie op paper ‘Onbehagen over de MUB’ door dr. Frans de Vijlder

14:40-15:00 Lezing Sicco de Knecht MSc ‘ Staat de ‘M’ in MUB voor ‘minimaal’?

15:00-15:20 Debat met de zaal o.l.v. dr. Ronald Kroeze

15:20-15:50 Pauze

15:50-15:55 Inleiding panel hoger onderwijs governance door discussieleider prof. dr. Melanie Ehren

15:55-16:15 Ronde 1 perspectief universiteitsgeschiedenis, ingeleid door prof. dr. Leen Dorsman

16:15-16:35 Ronde 2 perspectief good governance, ingeleid door dr. Cor van Montfort

16:35-16:55 Ronde 3 perspectief politieke- en managementgeschiedenis, ingeleid door dr. Ronald Kroeze

16:55-17:00 Afsluiting

17:00 Borrel Café de Engelbewaarder

Aanmelden

De toegang is gratis. Wel is er een maximum aantal van 30 plekken beschikbaar. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar f.j.n.van.berckelsmit@vu.nl. Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens: uw voor- en achternaam, organisatie en of u aanwezig bent tijdens de borrel.

Organisatie

Floris van Berckel Smit (VU) in samenwerking met het Stevin Center for the History of the Science and the Humanities (VU) en het Vossius Center for the History of Humanities and Sciences (UvA).