CLUE+ en het Stevin Centre bedanken Ida Stamhuis

Op 26 april 2018 was Ida Stamhuis het feestelijk middelpunt van een goed bezocht afscheidssymposium op de VU, georganiseerd in verband met haar aanstaande pensionering.

Ida was tientallen jaren werkzaam als wetenschapshistorica bij de sectie Algemene Vorming van de Faculteit der Bètawetenschappen. Daar hield zij zich vooral bezig met de geschiedenis van de statistiek, de genetica en de rol van vrouwen in de wetenschap, thema’s die tevens centraal stonden in het symposium. Daarnaast was zij jarenlang de chief editor van het Europese tijdschrift Centaurus. Maar velen zullen haar vooral kennen als directeur van het Stevin Center, een universitair samenwerkingsverband van VU-wetenschappers met belangstelling voor de geschiedenis van de uiteenlopende wetenschapsgebieden, sinds enige jaren ondergebracht bij CLUE+. De voornaamste doelstelling van het Stevin Center is, naast het organiseren van lezingen en conferenties, het bevorderen van onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis aan de VU. Ida was de drijvende kracht achter de oprichting van het centrum. Wij willen haar graag hartelijk bedanken voor alles wat zij voor de VU betekend heeft.