NEWS

This book studies the Dutch mathematician Simon Stevin (1548-1620) as a new type of ‘man of knowledge’. Editors: C.A. Davids, Fokko Jan Dijksterhuis, Ida H. Stamhuis, and Rienk H. Vermij
New book published, entitled: Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam (A Memorial Plaque Deconstructed. The War Memorial 1940-1945 of VU Amsterdam)
Bundel onder redactie van Ab Flipse (universiteitshistoricus VU) en Abel Streefland (universiteitshistoricus TU Delft).
The Stevin Centre supports new Journal for the History of Knowledge. The first volume of the new journal will be published in July 2020.
Hylkje de Jong, universitair docent Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis, is benoemd tot hoogleraar Rechtsgeschiedenis.
Magazine met een impressie van het tweedaags congres over de ruimtelijke en inhoudelijke integratie van Vrije Universiteit (VU) en Zuidas.
October 10th 2019 saw the workshop ‘Higher Education Governance in Historical Perspective’ .This event brought together historians, educational scientists, governance experts, policy makers, and others working in the field of higher education.
Op 26 april 2018 was Ida Stamhuis het feestelijk middelpunt van een goed bezocht afscheidssymposium op de VU, georganiseerd in verband met haar aanstaande pensionering.