NEWS

On 6 September the book 'VU Objects and their Stories: 140 years of Heritage at Vrije Universiteit Amsterdam' was published.
In 1871, het jaar dat Aletta Jacobs als eerste vrouw ging studeren, werd in de Groningse Peperstraat Tine Tammes geboren. 23 juni 2021 is haar 150e geboortedag.
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de VU-Vereniging subsidiëren gezamenlijk een onderzoek naar de invloed van voormalig VU-hoogleraar Reijer Hooykaas (1906-1994) op het internationale debat over de verhouding van geloof en wetenschap.
De Vrije Universiteit Amsterdam bestaat op 20 oktober 2020 honderdveertig jaar. Gedurende het lustrumjaar wordt in de online expositie ‘VU-voorwerpen en hun verhalen’ voor elke vijf jaar van de VU-geschiedenis een markant voorwerp uit de VU erfgoedcollectie getoond.
This book studies the Dutch mathematician Simon Stevin (1548-1620) as a new type of ‘man of knowledge’. Editors: C.A. Davids, Fokko Jan Dijksterhuis, Ida H. Stamhuis, and Rienk H. Vermij
New book published, entitled: Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam (A Memorial Plaque Deconstructed. The War Memorial 1940-1945 of VU Amsterdam)
Floris van Berckel Smit krijgt de toekenning voor zijn promotieonderzoek ‘De opmars van New Public Management in het Nederlandse en Vlaamse universitaire bestuur, 1980-2020’. Dat geeft hem de mogelijkheid de komende vier jaar te werken aan zijn proefschrift.
Bundel onder redactie van Ab Flipse (universiteitshistoricus VU) en Abel Streefland (universiteitshistoricus TU Delft).
The Stevin Centre supports new Journal for the History of Knowledge. The first volume of the new journal will be published in July 2020.
Hylkje de Jong, universitair docent Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis, is benoemd tot hoogleraar Rechtsgeschiedenis.
Magazine met een impressie van het tweedaags congres over de ruimtelijke en inhoudelijke integratie van Vrije Universiteit (VU) en Zuidas.
October 10th 2019 saw the workshop ‘Higher Education Governance in Historical Perspective’ .This event brought together historians, educational scientists, governance experts, policy makers, and others working in the field of higher education.
VU-historicus Ab Flipse heeft samen met de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) een project gerealiseerd rondom het archief en de geschiedenis van deze vereniging.
Op 26 april 2018 was Ida Stamhuis het feestelijk middelpunt van een goed bezocht afscheidssymposium op de VU, georganiseerd in verband met haar aanstaande pensionering.